برد کاربری LPC1788

برد کاربری LPC1788 با طراحی کاملا متفاوت در حال تست دومین نمونه‌ی ساخته شده می‌باشد.