درباره ما

مجموعه‌ی UBOARD بصورت تخصصی، با نوآوری‌ و استفاده از تجریبات صاحبین نظر، در زمینه‌ی طراحی و تولید بردهای الکترونیکی آموزشی دانشگاهی و دانشجویی و مطالب آموزشی تالیفی و تصویری در حال فعالیت است.

بردها و مطالب آموزشی مجموعه‌ UBOARD حاصل تجربه انجام پروژه های صنعتی بسیار توسط اعضای این مجموعه می باشد.

 

بردهای تولید مجموعه‌ UBOARD:

در بهترین کیفیت طراحی، ساخته، در شرایط متعدد تست شده و علاوه بر کاربردهای آموزشی در کاربردهای صنعتی نیز قابل استفاده می‌باشند.

 

مطالب آموزشی تصویری و تالیفی مجموعه‌ UBOARD: 

نکات برداشت شده از انجام پروژه های بسیار توسط اعضای این مجموعه، در قالب مطالب آموزشی تصویری و تالیفی، پیاده سازی شده است.