Universal Educational Board

جامع ترین برد آموزشی دانشگاهی با استفاده از سه میکروکنترلر و برد رزبری پای در حال تست دومین نمونه‌ی ساخته شده است. در سال جاری برای اولین بار در کشور به دانشگاه‌ها عرضه خواهد شد.

ادامه

عرضه‌ی انحصاری فیلم جلسات دوره‌های جامع میکروکنترلری(AVR & ARM) دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در این وب سایت

این وب سایت تنها مرجع عرضه‌ی فیلم‌ دوره‌های جامع میکروکنترلری دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری است.

فیلمهای این دوره از تاریخ جمعه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۶، در جمعه‌ی هر هفته به مدت ده هفته در این وب سایت آپلود خواهد شد.

ادامه