عرضه‌ی انحصاری فیلم جلسات دوره‌های جامع میکروکنترلری(AVR & ARM) دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در این وب سایت

این وب سایت تنها مرجع عرضه‌ی فیلم‌ دوره‌های جامع میکروکنترلری دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری است.

فیلمهای این دوره از تاریخ جمعه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۶، در جمعه‌ی هر هفته به مدت ده هفته در این وب سایت آپلود خواهد شد.

ادامه