Universal Educational Board

جامع ترین برد آموزشی دانشگاهی با استفاده از سه میکروکنترلر و برد رزبری پای در حال تست دومین نمونه‌ی ساخته شده است. در سال جاری برای اولین بار در کشور به دانشگاه‌ها عرضه خواهد شد.

ادامه