ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      تیکت عمومی 15114
    پاسخ برای تیکت شماره 15092