تخفیف و هدیۀ یوبرد

  • تخفیف ها و هدایی برای کاربران یوبرد در زمان های مختلف برای محصولات و خدمات مختلف درنظر گرفته می شود.
  • تخفیف ها و هدایا در این صفحه و همچنین پیج اینستاگرام یوبرد اطلاع رسانی می شوند.
  • همیشه تخفیف هایی که در بازۀ زمانی قابل استفادۀ خود هستند در این صفحه وجود دارند. تخفیف هایی که زمان آنها به تمام رسیده از این صفحه حذف می شوند.
  • زمان تخفیف ها معمولا یک هفته است و بسیاری از تخفیف ها ممکن هست در هیچ زمان دیگر تکرار نشوند. درنتیجه برای دنبال کردن این تخفیف ها پیشنهاد می شود پیج اینستاگرام یوبرد را دنبال بفرمایید.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است