آموزش آردوینو

جادۀ آسفالت میکروکنترلر

آموزش آردوینو شامل «آموزش خصوصی آردوینو» و «فیلم آموزش آردوینو مقدماتی – پک 11 جلسه ای قابل تهیه به صورت پک و همچنین 11 جلسۀ مجزا» است. لازم به ذکر است که قیمت پک، نسبت به قیمت مجموع جلسات مجزا، 15 درصد کمتر است و این تخفیف همواره وجود دارد و  جدا از تخفیف های ویژۀ دیگر است. در زمان هایی که فیلم های آموزشی تخفیف ویژه دارند، تخفیف 15 درصدی همچنان وجود دارد و در کنار تخفیف ویژه اعمال می شود.

آموزش-آردوینو
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است