آموزش لحیم کاری و مونتاژ

ساخت دنیای الکترونیک

آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد شامل «آموزش رایگان لحیم کاری»، «آموزش خصوصی لحیم کاری» و «فیلم آموزش لحیم کاری» است.

آموزش-مونتاژ-لحیم-کاری

آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد، اولین آموزش مونتاژ قطعات الکترونیکی مبتنی بر استاندارد IPC در کشور است. در محصولات الکترونیکی بسیاری از مشکلات، نشات گرفته از فرایند مونتاژ و لحیم کاری اشتباه است. این مشکل حتی در برخی شرکتهای بزرگ نیز وجود دارد. معمولا فعالان صنعت الکترونیک مانند فعالان بسیاری از دیگر صنایع، در آخرین قدم در هر فعالیت به سراغ استانداردهای آن فعالیت می روند. و در بین استانداردها در فعالیت های مختلف نیز معمولا به آخرین چیزی که فکر می کنند، لحیم کاری مبتنی بر استاندارد است. درصورتی که اولین موردی که در ساخت سخت افزار یک محصول الکترونیکی باید درنظر گرفته شود، لحیم کاری مبتنی بر استاندارد است. لحیم کاری، صرفا داشتن مهارت کافی در مونتاژ و لحیم کاری قطعات مختلف نیست. بسیاری از افراد که تصور می کنند در لحیم کاری مهارت دارند، با مطالعۀ استاندارد IPC-A-610، به صدها عبارت درمورد مونتاژ و لحیم کاری بر می خورند که حتی آنها را نشنیده اند. برای درک بهتر این موضوع، در زیر مقایسه ای بین لحیم کاری غیر اصلی و اصولی مبتنی بر استاندارد را خواهیم بررسی می کنیم.

 

لحیم کاری غیر اصولی

 1. معمولا با راهنمایی های یک سری افراد یک سری ابزار لحیم کاری تهیه می شود.
 2. آموزش لحیم کاری و مونتاژ و یا با استفاده از آموزش مونتاژ قطعات برد الکترونیکی غیر اصولی، شروع به لحیم کاری یک سری قطعات می شود.
 3. بعد از آزمون و خطا و لحیم کاری قطعات مختلف، مهارت مدنظر از دیدگاه خود شخص کسب می شود.

لحیم کاری اصولی مبتنی بر استاندارد

 1. تمام انواع ابزار لحیم کاری شناخته می شود. که شامل هویه، انواع نوک هویه، انواع هویه، هویه هوای گرم (Hot air)، توان هویه، سیم قلع با سرب، سیم لحیم Lead free، توپ قلع، خمیر فلاکس، روغن لحیم یا مایع فلاکس، قلع کش های بادی، قلع کش های سیمی، پنس، مواد شست و شو دهندۀ روغن لحیم، احیا کننده نوک هویه، چسب نسوز، وان قلع (Wave soldering)، دستگاه Reflow soldering، ذره بین یا لوپ، مکنده ها، گیره ها و کف چین است.

برخی ابزار مونتاژ و لحیم کاری دستی

تصویر 1 – برخی ابزار مونتاژ و لحیم کاری دستی

 1. تمام انواع دستگاه های لحیم کاری شناخته می شود. که شامل ماشین های چاپ بارکد، ماشین های خمیر قلع (Screen printing) و چسب (Adhesive printing)، انواع دستگاه های Pick and place، دستگاه های Reflow oven، دستگاه های Wave soldering، دستگاه های Selective soldering، دستگاه های تست AOIیا Automatic optical inspection، دستگاه های Xray، دستگاه های تست الکتریکال با روش Flying probe و روش Universal grid (یا Bed of nails)، دستگاه های تست Functionalیا تست عملکرد است.

برخی دستگاه های مونتاژ و لحیم کاری اتوماتیک

تصویر 2 – برخی دستگاه های مونتاژ و لحیم کاری اتوماتیک

 1. تمام انواع پکیج قطعات الکترونیکی شناخته می شود. که شامل SIP و DIP و CDIP و GSCDIP و QIP و SKDIP و SDIP و ZDIP و BCC و CLCC و LCC و PLCC و OPGA و FCPGA و SPGA و CPGA و CFP و DFN و CQFP و BQFP و PQFP و QFN و ODFN و CSOP و SOIC و SSOP و TSOP و SOJ و SON و FQBGA و LBGA و PBGA و CBGA و TFFBG و UCSP است.

برخی پکیج قطعات الکترونیکی

تصویر 3 – برخی پکیج قطعات الکترونیکی

 1. شرایط مناسب محیط لحیم کاری و ابزار موردنیاز جهت جلوگیری از آسیب رساندن ESD به قطعات و درنتیجه محصول الکترونیکی، از دیدگاه استاندارد IPC بررسی می شود.

حذف الکتریسیته ساکن در استاندارد IPC

تصویر 4 – حذف الکتریسیته ساکن در استاندارد IPC

 1. شرایط پذیرش ظاهری یک قطعۀ الکترونیکی از دیدگاه استاندارد IPC بررسی می شود. که شامل Loss of Metallization & Leachin و Chip Resistor Elemen و Leaded/Leadless Device و Chip Component و Connectorاست.
 2. الزامات لازم جهت پذیرش لحیم کاری انواع قطعات الکترونیکی موجود، از دیدگاه استاندارد IPC برای انواع قطعات THD و SMD و BGAبررسی می شود. الزاماتی مثل Side overhang (مربوط به انحراف قطعات SMD از زوایای کناری پایه های آنها در مونتاژ قطعات SMD)، End overhang (مربوط به انحراف قطعات SMD از پایان پایه های آنها)، End joint width (مربوط به مقداری از عرض پایۀ قطعات SMD که روی پد PCB لحیم کاری می شود)، Side joint length (مربوط به مقداری از طول پایۀ قطعات SMD که روی پد PCB لحیم کاری می شود)، Fillet height مربوط به ارتفاع قلع به بالا آمده از پایه ها)، Solder Thickness (مربوط به ضخامت قلع در زیر پایه ها) و ده ها الزام دیگر در مونتاژ کیت الکترونیکی.

برخی الزامات لحیم کاری قطعات پکیج Castellated در استاندارد IPC

تصویر 5– برخی الزامات لحیم کاری قطعات پکیج Castellated در استاندارد IPC

 1. الزامات بسیار دیگری وجود دارد که در استاندارد IPC به آنها پرداخته شده و در آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد مورد بررسی قرار می گیرد. الزاماتی از جمله سیم های مجزا یا Discrete wiring، الزامات مونتاژ High voltageیا ولتاژ بالا، مبحث Gold fingers، مبحث Laminate conditions، Marking، مبحث شست و شوی برد یا Cleanliness (آموزش لحیم کاری بدون روغن لحیم و آموزش لحیم کاری با روغن لحیم در این قسمت بررسی می شود.)، مبحث پوشش های محافظ یا Coating و مباحث دیگر.
 2. پس از کسب دانش نسبت به موارد فوق، مونتاژ و لحیم کاری انواع قطعات الکترونیکی در محیط مناسب، با ابزار مناسب، با قطعات مناسب و با دانش کافی انجام می شود. پس از آن با دانش نسبت به شرایط پذیرش یک مونتاژ شدۀ الکترونیکی از دیدگاه استاندارد IPC، می توانیم ببینیم که مونتاژ شدۀ ما از دیدگاه استاندارد صحیح بوده یا خیر.

تمامی موارد فوق در آموزش لحیم کاری و مونتاژ  یوبرد بررسی می شود.

 

استاندارد IPC-A-610

استاندارد IPC-A-610 با عنوان Acceptability of Electronic Assemblies یا شرایط پذیرش مونتاژ شده های الکترونیکی، یک استاندارد مهم برای همۀ فعالان در زمینۀ طراحی و ساخت محصولات الکترونیکی است. بخصوص برای افرادی که در زمینۀ خدمات مونتاژ برد الکترونیکی فعالیت دارند. مطالعۀ این استاندارد باتوجه به عبارات و اصطلاحات دشوار آن، برای بسیاری از افراد کاری دشوار است. درنظر داشته باشید که در این استاندارد، شرایط پذیرش یک مونتاژ شدۀ الکترونیکی بررسی می شود. روش های رسیدن به این شرایط پذیرش، در این استاندارد بررسی نمی شود. به عنوان مثال گفته می شود که پس از لحیم کاری یک قطعه با پکیج Chip Component، انحراف Side overhang (مربوط به انحراف قطعات SMD از زوایای کناری پایه های آنها) برای کلاس های کاری مختلف محصولات الکترونیکی چقدر باشد. و گفته نمی شود که شما این لحیم کاری را با استفاده از هویه یا هیتر انجام دهید. یا گفته نمی شود که جایگزاری این قطعه را با استفاده از پنس و یا با استفاده از دستگاه Pick and Place انجام دهید.

در آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد، علاوه بر بررسی کامل شرایط پذیرش در استاندارد IPC-A-610، روش های رسیدن به این شرایط پذیرش نیز بررسی می کنیم. به عنوان مثال در مثال فوق، هم Side Overhang را در استاندارد IPC-A-610 و هم روش های لحیم کاری مختلف را برای قطعات مختلف بررسی می کنیم. همچنین در این آموزش مونتاژ و لحیم کاری، آموزش از پایه انجام می شود. به این معنی که از بررسی انواع قطعات و ابزارها و مونتاژ قطعات THD ساده آغاز می شود (با این آموزش های می توان مونتاژ قطعات الکترونیکی در منزل انجام داد.) و تا آموزش لحیم کاری حرفه ای انواع قطعات از جمله مونتاژ قطعات SMD مطابق استاندارد و لحیم کاری با استفاده از دستگاه های مختلف ادامه پیدا می کند.

دانلود آموزش کامل لحیم کاری یوبرد (پک 6 جلسه ای)

آموزش های رایگان لحیم کاری و مونتاژ

ابزارهای لحیم کاری دستی

پکیج قطعات الکترونیکی

لحیم کاری SMD، پکیج QFN

لحیم کاری SMD، پکیج SOP8

لحیم کاری قطعات THD

حذف ESD از محیط لحیم کاری

لحیم کاری با Drag Soldering

لحیم کاری قطعات BGA

استاندارد لحیم کاری Jumper Wires

لحیم کاری کریستال ساعت

مراحل تولید برد الکترونیکی

دمونتاژ قطعات SMD

لحیم کاری قطعات حساس

لحیم کاری SMD با خمیر قلع

دستگاه مونتاژ قطعات BGA

دستگاه Pick and Place

خم کردن پایه THD

خم پایه‌های قطعات THD برای مونتاژ در حالت خوابیده، باید ربع دایره‌ای با شعاع R باشد. برای قطر (D) یا ضخامت (T) پایه کمتر از 0.8mm، حداقل R باید برابر D یا T، برای D یا T بین 0.8mm تا 1.2mm، حداقل R باید 1.5D یا 1.5T و برای D یا T بزرگتر از 1.2mm، حداقل R باید 2D یا 2T باشد.
از مباحث آموزش لحیم‌کاری و استاندارد IPC-610

شرایط هدف IPC (Target Condition) درمورد سیم در زیر پیچ

 • تمام رشته‌های سیم  در کنار هم و در زیر پیچ قرار گیرند.
 • سیم حداقل 270 درجه از 360 درجه را زیر پیچ باشد.
 • محکم شود.
 • جهت تابیدن سیم زیر پیچ در جهت سفت شدن پیچ باشد.

آموزش لحیم کاری مبتنی بر IPC

ارتفاع قلع در حفرۀ پدهای برد متالیزه

در لحیم کاری پایۀ یک قطعه در حفرۀ پدهای بردهای متالیزه، بهترین حالت، پر شدن قلع به اندازۀ 100% ارتفاع حفره است. درصورتی که تا 75% این ارتفاع از قلع پر شده باشد نیز برای هر 3 کلاس پذیرفته شده است. در صورتی که این مقدار کمتر از 75% باشد، برای کلاس 1 پذیرفته ولی برای کلاس 2 و 3 پذیرفته شده نیست.

استاندارد IPC-A-610، بخش 7.5.5.1

فیلم مقدمه آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی – جلسۀ 1 مونتاژ - 3 ساعت (رایگان)

آموزش-خصوصی-الکترونیک

آموزش خصوصی لحیم کاری و مونتاژ یوبرد

آموزش خصوصی یوبرد، فوت کوزه گری

فیلم های آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد

در ادامه فیلم های آموزش لحیم کاری یوبرد را می بینیم که شامل:

«فیلم آموزش لحیم کاری و مونتاژ – پک 6 جلسه ای» که قابل تهیه به صورت پک و همچنین 6 جلسۀ مجزا است.

لازم به ذکر است که قیمت پک مقدماتی، نسبت به قیمت مجموع جلسات مجزای مقدماتی، 30 درصد کمتر است و این تخفیف همواره وجود دارد و  جدا از تخفیف های ویژۀ دیگر است. در زمان هایی که فیلم های آموزشی تخفیف ویژه دارند، تخفیف 30 درصدی همچنان وجود دارد و در کنار تخفیف ویژه اعمال می شود.

فیلم آموزش یوبرد

دیگر آموزش های یوبرد

آموزش FreeRTOS یوبرد

زمان واقعی در میکروکنترلر و پردازنده های کوچک با FreeRTOS

آموزش میکروکنترلرهای ARM STM32 یوبرد

شروع بازی ST

آموزش زبان C و MISRA-C یوبرد

گام نخست دنیای میکروکنترلر

آموزش طراحی PCB و نویز یوبرد

تجسم دنیای الکترونیک

آموزش آردوینو یوبرد

جادۀ آسفالت میکروکنترلر

آموزش زبان ++C و ++MISRA-C یوبرد

لمس شی گرایی در میکروکنترلرها

آموزش میکروکنترلرهای AVR یوبرد

شاهکار 8 بیتی Atmel

آموزش ماژول های SIM800 یوبرد

تلفن همراه صنعت

آموزش میکروکنترلرهای LPC یوبرد

یادگار فیلیپس

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است