آموزش لحیم کاری و مونتاژ

ساخت دنیای الکترونیک

آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد شامل «آموزش رایگان لحیم کاری»، «آموزش خصوصی لحیم کاری» و «فیلم آموزش لحیم کاری» است.

آموزش-مونتاژ-لحیم-کاری

آموزش های رایگان لحیم کاری و مونتاژ

ابزارهای لحیم کاری دستی

پکیج قطعات الکترونیکی

لحیم کاری SMD، پکیج QFN

لحیم کاری SMD، پکیج SOP8

لحیم کاری قطعات THD

حذف ESD از محیط لحیم کاری

لحیم کاری با Drag Soldering

لحیم کاری قطعات BGA

استاندارد لحیم کاری Jumper Wires

لحیم کاری کریستال ساعت

مراحل تولید برد الکترونیکی

دمونتاژ قطعات SMD

لحیم کاری قطعات حساس

لحیم کاری SMD با خمیر قلع

دستگاه مونتاژ قطعات BGA

دستگاه Pick and Place

خم کردن پایه THD

خم پایه‌های قطعات THD برای مونتاژ در حالت خوابیده، باید ربع دایره‌ای با شعاع R باشد. برای قطر (D) یا ضخامت (T) پایه کمتر از 0.8mm، حداقل R باید برابر D یا T، برای D یا T بین 0.8mm تا 1.2mm، حداقل R باید 1.5D یا 1.5T و برای D یا T بزرگتر از 1.2mm، حداقل R باید 2D یا 2T باشد.
از مباحث آموزش لحیم‌کاری و استاندارد IPC-610

شرایط هدف IPC (Target Condition) درمورد سیم در زیر پیچ

  • تمام رشته‌های سیم  در کنار هم و در زیر پیچ قرار گیرند.
  • سیم حداقل 270 درجه از 360 درجه را زیر پیچ باشد.
  • محکم شود.
  • جهت تابیدن سیم زیر پیچ در جهت سفت شدن پیچ باشد.

آموزش لحیم کاری مبتنی بر IPC

ارتفاع قلع در حفرۀ پدهای برد متالیزه

در لحیم کاری پایۀ یک قطعه در حفرۀ پدهای بردهای متالیزه، بهترین حالت، پر شدن قلع به اندازۀ 100% ارتفاع حفره است. درصورتی که تا 75% این ارتفاع از قلع پر شده باشد نیز برای هر 3 کلاس پذیرفته شده است. در صورتی که این مقدار کمتر از 75% باشد، برای کلاس 1 پذیرفته ولی برای کلاس 2 و 3 پذیرفته شده نیست.

استاندارد IPC-A-610، بخش 7.5.5.1

فیلم مقدمه آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی – جلسۀ 1 مونتاژ - 3 ساعت (رایگان)

آموزش-خصوصی-الکترونیک

آموزش خصوصی لحیم کاری و مونتاژ یوبرد

آموزش خصوصی یوبرد، فوت کوزه گری

فیلم های آموزش لحیم کاری و مونتاژ یوبرد

در ادامه فیلم های آموزش لحیم کاری یوبرد را می بینیم که شامل:

«فیلم آموزش لحیم کاری و مونتاژ – پک 6 جلسه ای» که قابل تهیه به صورت پک و همچنین 6 جلسۀ مجزا است.

لازم به ذکر است که قیمت پک مقدماتی، نسبت به قیمت مجموع جلسات مجزای مقدماتی، 30 درصد کمتر است و این تخفیف همواره وجود دارد و  جدا از تخفیف های ویژۀ دیگر است. در زمان هایی که فیلم های آموزشی تخفیف ویژه دارند، تخفیف 30 درصدی همچنان وجود دارد و در کنار تخفیف ویژه اعمال می شود.

فیلم آموزش یوبرد

دیگر آموزش های یوبرد

آموزش FreeRTOS یوبرد

زمان واقعی در میکروکنترلر و پردازنده های کوچک با FreeRTOS

آموزش میکروکنترلرهای ARM STM32 یوبرد

شروع بازی ST

آموزش زبان C و MISRA-C یوبرد

گام نخست دنیای میکروکنترلر

آموزش طراحی PCB و نویز یوبرد

تجسم دنیای الکترونیک

آموزش آردوینو یوبرد

جادۀ آسفالت میکروکنترلر

آموزش زبان ++C و ++MISRA-C یوبرد

لمس شی گرایی در میکروکنترلرها

آموزش میکروکنترلرهای AVR یوبرد

شاهکار 8 بیتی Atmel

آموزش ماژول های SIM800 یوبرد

تلفن همراه صنعت

آموزش میکروکنترلرهای LPC یوبرد

یادگار فیلیپس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است