آموزش لحیم کاری و مونتاژ

ساخت دنیای الکترونیک

آموزش لحیم کاری و مونتاژ شامل «آموزش خصوصی لحیم کاری و مونتاژ» و «فیلم آموزش لحیم کاری و مونتاژ – پک 6 جلسه ای قابل تهیه به صورت پک و همچنین 6 جلسۀ مجزا» است. لازم به ذکر است که قیمت پک، نسبت به قیمت مجموع جلسات مجزا، 15 درصد کمتر است و این تخفیف همواره وجود دارد و  جدا از تخفیف های ویژۀ دیگر است. در زمان هایی که فیلم های آموزشی تخفیف ویژه دارند، تخفیف 15 درصدی همچنان وجود دارد و در کنار تخفیف ویژه اعمال می شود.

آموزش-مونتاژ-لحیم-کاری
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است