آموزش های رایگان الکترونیک

فقط تلاش کن

در این صفحه برخی آموزش ها بصورت رایگان و برخی با 70% تخفیف ارائه شده است.

دیگر آموزش های رایگان STM32

پروگرام کردن STM32

عملکرد GPIO در STM32

ساخت پروژه در STM32CubeIDE

راه اندازی وقفه خارجی در STM32

پروگرام با برد توسعه STM32 یوبرد

عبارات تخصصی ADC در STM32

راه اندازی ADC در STM32

راه اندازی تایمر در STM32

Capture در تایمر STM32

کنترل دور موتور DC با STM32

امکانات USART در STM32

RTC به عنوان EEPROM

عبارات تخصصی RCC در STM32

ساخت تأخیر با تایمر در STM32

کد تایمر Advanced در STM32

آموزش نصب نرم افزار Keil

راه اندازی وقفه خارجی در STM32

راه اندازی RTC در STM32

راه اندازی DAC در ARM STM32

Master و Slave پروتکل CAN

کاربردهای پروتکل CAN

کنترل موتور براشلس با STM32

از ویژگی‌های تایمرهای Advanced میکروکنترلرهای STM32، امکان ایجاد PWM شش مرحله‌ای است. PWM شش مرحله‌ای در کنترل موتورهای براشلس کاربرد دارد و در STM32 می‌توان با تایمرهای Advanced، موتورهای براشلس را کنترل کرد. PWM شش مرحله‌ای نسبت به روش‌های دیگر کنترل موتور براشلس، عملکرد بهتر، مصرف انرژی کمتر و سطح ایمنی بالاتری را فراهم می‌آورد.

از مباحث آموزش STM32

تفاوت Event با وقفه در STM32

در میکروکنترلرهای STM32، علاوه بر وقفه‌های خارجی، Eventهای خارجی هم وجود دارند. تفاوت Event خارجی با وقفۀ خارجی این است که در وقفۀ خارجی، اجرای کد وجود دارد و با اتفاق افتادن آن، کدهای روتین وقفه اجرا می‌شوند، اما در Event خارجی، اجرای کد وجود ندارد و اتفاق افتادن آن فقط باعث می‌شود  میکروکنترلر از مد کاهش مصرف توان خارج شود.

از مباحث آموزش STM32

کلاک خروجی در STM32

در میکروکنترلرهای STM32، قابلیتی وجود دارد که می‌توان از برخی قسمت‌های واحد RCC، یک سیگنال کلاک را انتخاب کرد و آن را روی یک پایۀ خروجی تحت عنوان MCO قرار داد. سیگنال کلاک خروجی می‌تواند از قسمت‌هایی نظیر کلاک سیستم، خروجی PLLها، خروجی اسیلاتورهای HSE و HSI یا از بخش‌هایی دیگر باشد. این سیگنال خروجی می‌تواند برای سنکرون سازی و یا تأمین کلاک یک مدار یا آی سی دیگر به کار رود.

از مباحث آموزش STM32

اولویت وقفه‌ها در STM32

 از مباحث آموزش stm32در میکروکنترلرهای STM32، قابلیتی وجود دارد که می‌توان از برخی قسمت‌های واحد RCC، یک سیگنال کلاک را انتخاب کرد و آن را روی یک پایۀ خروجی تحت عنوان MCO قرار داد. سیگنال کلاک خروجی می‌تواند از قسمت‌هایی نظیر کلاک سیستم، خروجی PLLها، خروجی اسیلاتورهای HSE و HSI یا از بخش‌هایی دیگر باشد. این سیگنال خروجی می‌تواند برای سنکرون سازی و یا تأمین کلاک یک مدار یا آی سی دیگر به کار رود.

از مباحث آموزش STM32

دیگر آموزش های رایگان طراحی PCB

مراحل طراحی PCB در آلتیوم

قطعات در کتابخانه شماتیک آلتیوم

فوت پرینت IPC در آلتیوم

خطایابی PCB در آلتیوم

آموزش Auto Route در آلتیوم

پهنا و امپدانس مسیر در PCB

تنظیم طول مسیر در آلتیوم

انواع برش PCB

ساخت پروژه PCB در آلتیوم

ساخت پنل PCB در آلتیوم

حفاظت اضافه ولتاژ و جریان

راه‌های انتقال نویز

فاصلۀ هوایی و خزشی در PCB

چرا در نزدیکی یا روی پدها از وایا استفاده نکنیم؟

زیرا در هنگام مونتاژ توسط ماشین، قلع قرار گرفته روی پد، داخل وایا می‌رود و قلع کافی برای اتصال پد باقی نمی‌ماند. در نتیجه ممکن است اتصالی بین پایه و پد برقرار نشود یا این که اتصال، ضعیف و شکننده باشد. این سوال، پاسخ‌های متعددی دارد، اما پاسخ درست همین است.

مکان صحیح ورودی/خروجی‌ها در PCB

ورودی‌ها و خروجی‌ها در PCB باید حتی الامکان دور از هم قرار گیرند. بهترین حالت این است که ورودی‌ها در یک سمت PCB و خروجی‌ها در سمت دیگر باشند. همچنین مدارات مربوط به ورودی/خروجی‌ها، باید در نزدیکی کانکتورهای ورودی/خروجی قرار گیرند و از مرکز PCB فاصله داشته باشند.

دیگر آموزش های رایگان لحیم کاری و مونتاژ

ابزارهای لحیم کاری دستی

پکیج قطعات الکترونیکی

لحیم کاری SMD، پکیج QFN

لحیم کاری SMD، پکیج SOP8

لحیم کاری قطعات THD

حذف ESD از محیط لحیم کاری

لحیم کاری با Drag Soldering

لحیم کاری قطعات BGA

استاندارد لحیم کاری Jumper Wires

لحیم کاری کریستال ساعت

مراحل تولید برد الکترونیکی

دمونتاژ قطعات SMD

لحیم کاری قطعات حساس

لحیم کاری SMD با خمیر قلع

دستگاه مونتاژ قطعات BGA

دستگاه Pick and Place

خم کردن پایه THD

خم پایه‌های قطعات THD برای مونتاژ در حالت خوابیده، باید ربع دایره‌ای با شعاع R باشد. برای قطر (D) یا ضخامت (T) پایه کمتر از 0.8mm، حداقل R باید برابر D یا T، برای D یا T بین 0.8mm تا 1.2mm، حداقل R باید 1.5D یا 1.5T و برای D یا T بزرگتر از 1.2mm، حداقل R باید 2D یا 2T باشد.
از مباحث آموزش لحیم‌کاری و استاندارد IPC-610

شرایط هدف IPC (Target Condition) درمورد سیم در زیر پیچ

  • تمام رشته‌های سیم  در کنار هم و در زیر پیچ قرار گیرند.
  • سیم حداقل 270 درجه از 360 درجه را زیر پیچ باشد.
  • محکم شود.
  • جهت تابیدن سیم زیر پیچ در جهت سفت شدن پیچ باشد.

آموزش لحیم کاری مبتنی بر IPC

ارتفاع قلع در حفرۀ پدهای برد متالیزه

در لحیم کاری پایۀ یک قطعه در حفرۀ پدهای بردهای متالیزه، بهترین حالت، پر شدن قلع به اندازۀ 100% ارتفاع حفره است. درصورتی که تا 75% این ارتفاع از قلع پر شده باشد نیز برای هر 3 کلاس پذیرفته شده است. در صورتی که این مقدار کمتر از 75% باشد، برای کلاس 1 پذیرفته ولی برای کلاس 2 و 3 پذیرفته شده نیست.

استاندارد IPC-A-610، بخش 7.5.5.1

دیگر آموزش های رایگان AVR

اهمیت پروتکل TWI در AVR

راه اندازی ADC در AVR

راه اندازی SPI در AVR

راه اندازی سون سگمنت با AVR

از کدویژن به Atmel Studio

نصب درایور پروگرامر USBasp

ساخت موج PWM در AVR

فرکانس متغیر در AVR

راه اندازی موتور DC با AVR

بافر در USART

راه اندازی USART در AVR

کار با اتمل استودیو

راه اندازی وقفه خارجی در AVR

چند پروگرامر میکروکنترلرهای AVR

مقایسه کننده آنالوگ در AVR

شروع کار با Proteus

راه اندازی تایمر در AVR

مد نرمال تایمرهای 16 بیتی AVR

فیوزبیت EESAVE

برای جلوگیری از پاک شدن محتوای حافظۀ EEPROM داخلی میکروکنترلرهای AVR در هنگام پاک کردن حافظۀ فلش آن، فیوزبیتی به نام EESAVE وجود دارد که باید فعال شود. در غیر این صورت، هر بار که حافظۀ فلش پاک می‌شود، حافظۀ EEPROM نیز پاک می‌شود. فیوزبیت EESAVE به صورت پیش‌فرض غیر فعال است و برای حفظ محتوای EEPROM باید فعال شود. حفظ محتوای EEPROM در بسیاری از پروژه‌ها ضروری است.

از مباحث آموزش AVR

وقفۀ Pin change در AVR

در برخی میکروکنترلرهای AVR، وقفه‌های Pin change وجود دارند که تفاوتشان با وقفۀ خارجی این است که در وقفۀ خارجی می‌توان تعیین کرد وقفه با لبۀ پایین‌رونده یا بالارونده یا تغییر سطح اتفاق بیفتد، اما وقفۀ Pin change با هر لبه یا تغییر سطح سیگنال اتفاق می‌افتد. همچنین هر وقفۀ خارجی با تحریک تنها یک پایۀ ورودی اتفاق می‌افتد. اما هر وقفۀ Pin change، چند پایۀ ورودی دارد و تحریک هر یک از آنها، باعث اتفاق افتادن وقفۀ Pin change می‌شود.
از مباحث آموزش آردوینو

دیگر آموزش های رایگان آردوینو

آردوینو در ویژوال استودیو

if و switch در آردوینو

تایپ دف در برنامه نویسی

راه اندازی رله با آردوینو

وقفه خارجی در آردوینو

پایه های ADC در آردوینو

مقایسه کننده آنالوگ در آردوینو

ساخت Delay در آردوینو

ساخت PWM در آردوینو

سریال STM32 در آردوینو

راه اندازی USART در آردوینو

RTC در STM32 با آردوینو

ویژگی های RTC در STM32

فرهنگ استفاده از Arduino

ارزش Arduino در الکترونیک

همه امکانات در آردوینو؟

خواندن فرکانس و دیوتی سایکل با آردوینو

یک روش برای خواندن Duty Cycleو فرکانس موج PWM ، قابلیت Capture تایمرهاست. برای بردهای آردوینو مبتنی بر AVR، کتابخانۀ TimerOne، فاقد قابلیت کپچر است. اما در کتابخانۀ HardwareTimer میکروکنترلرهای STM32 در آردوینو، می‌توان از کپچر استفاده کرد و مد input PWM تایمرهای STM32 را فعال کرد و دو کپچر را به کار گرفت و فرکانس و دیوتی سایکل موج ورودی را خواند.

از مباحث آموزش آردوینو

وقفۀ Pin change در AVR

در برخی میکروکنترلرهای AVR، وقفه‌های Pin change وجود دارند که تفاوتشان با وقفۀ خارجی این است که در وقفۀ خارجی می‌توان تعیین کرد وقفه با لبۀ پایین‌رونده یا بالارونده یا تغییر سطح اتفاق بیفتد، اما وقفۀ Pin change با هر لبه یا تغییر سطح سیگنال اتفاق می‌افتد. همچنین هر وقفۀ خارجی با تحریک تنها یک پایۀ ورودی اتفاق می‌افتد. اما هر وقفۀ Pin change، چند پایۀ ورودی دارد و تحریک هر یک از آنها، باعث اتفاق افتادن وقفۀ Pin change می‌شود.
از مباحث آموزش آردوینو

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است