آموزش LPC

یادگار فیلیپس

آموزش LPC در حال حاضر شامل «آموزش خصوصی LPC» است.

آموزش-lpc
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است