تخفیف آموزش های یوبرد در قربان تا غدیر

در طرح قربان تا غدیر یوبرد، جلسه اول تمام آموزشها رایگان شده و یک کد تخفیف به یاد ماندنی برای پک های آموزشی درنظر گرفته شده است.

عید قربان به حقیقـت ز خداوند کریم
آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش
بر کویر دل ما، نعمت باران آمد

عید قربان مبارک

می دانیم که قیمت آموزش های یوبرد برای برخی مخاطبین ما بالاست.
شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که با چند درصد تخفیف هم این دسته از مخاطبین نمی توانند آموزش های یوبرد را تهیه کنند.
برای حل این مشکل طرحی را در بازۀ قربان تا غدیر پایه گذاری کرده ایم.
در ایام قربان تا غدیر، جلسات اول همۀ آموزش های یوبرد رایگان شده اند.
به همراه جلسۀ اول هر آموزش، یک کد تخفیف در یک فایل PDF در پیوست این جلسات وجود دارد.
این کد تخفیف برای پک آموزشی که جلسۀ اول آن را دانلود کرده اید است. به همراه هر یک از جلسات اول، یک کد تخفیف برای پک مربوط به آن آموزش وجود دارد. به طور مثال اگر جلسۀ اول آموزش STM32 را که رایگان شده، تهیه کنید، در حساب کاربری شما در کنار فیلم های آموزشی جلسۀ اول، یک فایل PDF نیز وجود دارد که در آن یک کد تخفیف نوشته شده است. با استفاده از این کد تخفیف می توانید پک آموزش STM32 را با قیمتی به یاد ماندنی تهیه کنید.
در ارائۀ این کد تخفیف نه تنها از بهای تمام شده ای که کیفیت این آموزش ها برای ما داشته، صرف نظر کرده ایم، بلکه با این کد تخفیف، قیمت پک ها در حدود نصف کمترین قیمت آموزش مشابه در این حوزه شده است.
امیدواریم که عیدی درخوری ارائه کرده باشیم.

فیلم مقدمه آموزش زبان C میکروکنترلرها (جلسۀ 1 زبان C، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش زبان C میکروکنترلرها (پک 3 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم مقدمه آموزش زبان C++ میکروکنترلرها (جلسۀ 1 زبان C++، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش زبان C++ میکروکنترلرها (پک 3 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم مقدمه آموزش STM32 (جلسۀ 1 آموزش STM32، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش ARM STM32 مقدماتی (پک 10 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم مقدمه آموزش AVR (جلسۀ 1 آموزش AVR، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش میکروکنترلرهای AVR مقدماتی (پک 9 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم مقدمه آموزش آردوینو (جلسۀ 1 آردوینو، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش آردوینو مقدماتی (پک 11 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم آموزش نرم افزار آلتیوم (جلسۀ 1 طراحی PCB، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش طراحی PCB با آلتیوم مقدماتی (پک 7 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم مقدمه آموزش لحیم کاری قطعات الکترونیکی (جلسۀ 1 مونتاژ، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش لحیم کاری و مونتاژ (پک 6 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

فیلم آموزش مقدمات ماژول های SIM800 (جلسۀ 1 آموزش SIM800، رایگان، به همراه کد تخفیف به یاد ماندنی برای خرید پک کامل آموزش)

فیلم آموزش ماژول های SIM800 (پک 5 جلسه ای، دارای تخفیف به یادماندنی با اعمال کد تخفیف موجود در فایل های دانلودی جلسۀ 1)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است