فیلم آموزش شی گرایی در C++ برای میکروکنترلرها – جلسۀ 2 زبان C++

در فیلم آموزش شی گرایی در C++ برای میکروکنترلرها به مقدمات وتشریح شی گرایی، کلاس و شی و مباحث دیگر مربوط به شی گرایی در C++ میکروکنترلرها می پردازیم.

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش-stm32

رضا بداغی

عضو هیئت مدیره یوبرد، طراح و برنامه نویس سیستم های دیجیتال مبتنی بر میکروکنترلر، طراح PCB و مدرس آموزش های میکروکنترلر، طراحی PCB و برنامه نویسی میکروکنترلر

فیلم آموزش شی گرایی در C++ برای میکروکنترلرها موضوع اصلی جلسۀ دوم فیلم آموزش زبان C++ میکروکنترلرها است. در جلسۀ اول، مباحثی را از C++ آورده ایم، اما وارد مبحث شی گرایی نشده ایم. در این جلسه، موضوع شی گرایی، کلاس و شی و مطالب مرتبط دیگر را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. با استفاده از برنامه نویسی شی گرا می توانیم قابلیت های زبان C++ را برای داشتن ویژگی هایی مثل انتزاع داده، کپسوله کردن، وراثت، پنهان سازی داده ها و چندریختی، به کار بگیریم. در این صورت می توانیم با ابزارهای زبان C، برنامه ای سطح بالاتر، بهینه تر، امن تر و کم حجم تر از برنامه های زبان C بنویسیم. اما با توجه به پیچیدگی هایی که زبان C++ دارد، درک مفاهیم آن تا حدودی مشکل تر از زبان C است. بنابراین باید موضوعات آن را به طور عمیق و کامل یاد بگیریم. در این صورت می توانیم از زبان C++ و ابزارهای آن، به ویژه شی گرایی، در پروژه ها استفاده کنیم. اما خود مباحث شی گرایی هم، طولانی هستند و بررسی آنها در یک جلسه نمی گنجد. بنابراین مباحث مقدماتی شی گرایی را در این جلسه تشریح می کنیم. موضوعات پیشرفته تر را هم در جلسۀ بعد مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. از مهمترین ویژگی های فیلم آموزش زبان C++ میکروکنترلرها که آن را ارائه کرده ایم، مثال های متعدد است. در طول تشریح مباحث تئوری، مثال های گوناگونی را بررسی می کنیم. چرا که طبق تجربۀ آموزش در سال های گذشته، می دانیم که ارائۀ مثال های بیشتر، درک بالاتر دانش پذیر را نتیجه می دهد. و دانش پذیر پس از مشاهدۀ آموزش و تمرین نمونه کدها، می تواند برنامه هایی بنویسد که در آن، ابزارهای زبان C++ به خوبی استفاده شده اند. در ادامه مباحث مطرح شده در جلسۀ دوم آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر با C++ را بررسی می کنیم.

فیلم آموزش ARM STM32 مقدماتی

فیلم آموزش میکروکنترلرهای AVR مقدماتی

فیلم آموزش آردوینو مقدماتی

زمان آموزش: 2 ساعت و 18 دقیقه

 • این فیلم آموزشی تنها در سیستم عامل ویندوز و فقط در یک سیستم قابل پخش است.
 • بلافاصله پس از پرداخت، از طریق حساب کاربری قابل دانلود است.
 • به همۀ موضوعات مرتبط پرداخته است و در آن نکته ای از قلم نیفتاده و در سرفصل های ارائه شده، جامع است.
 • آموزش های یوبرد هم به صورت جلسه های مجزا و هم برخی از آنها به صورت پک هایی شامل چند جلسه، قابل تهیه هستند. برخی از آموزش ها، علاوه بر جلسات پک، جلسات دیگر و اغلب، آموزش خصوصی نیز دارند. برای مشاهدۀ جلسات زبان C++ میکروکنترلرها و آموزش خصوصی آن، می توانید به آموزش زبان C++ میکروکنترلرها مراجعه کنید.

آموزش-شی-گرایی-سی-پلاس

تصویر 1 – آموزش C++ میکروکنترلرها، شی گرایی، کلاس و شی

سرفصل های فیلم آموزش شی گرایی در C++ برای میکروکنترلرها

مباحث این جلسه از آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرها به زبان C++ عبارتند از:

 • شی گرایی، کلاس و شی و مثال هایی از آنها: که موضوعات مورد بحث این بخش توضیحاتی دربارۀ شی گرایی، تشریح کلاس و شی و مثال هایی از آنهاست. همچنین به موضوعات اعضای private و public و protected کلاس و ساخت شی از کلاس می پردازیم.

شی-گرایی-کلاس-سی-پلاس

تصویر 2 – آموزش شی گرایی C++ برای میکروکنترلرها، مفهوم شی گرایی

 • تابع سازنده و مخرب: که آنها را تعریف و کاربردهای آنها را بررسی می کنیم.
 • تابع دوست و کلاس دوست: که تابع دوست تابعی است که عضو کلاس نیست، اما به اعضای کلاس دسترسی دارد. کلاس دوست هم، کلاسی است که توابع عضو آن، به اعضای کلاس حاضر دسترسی دارند.
 • اعضای استاتیک کلاس: که ویژگی های آنها را توضیح می دهیم.
 • تابع عضو استاتیک: که آن را تشریح و ویژگی هایش را بیان می کنیم.
 • انواع سازنده ها: که انواع سازنده های پیش فرض، پارامتری و کپی را بررسی می کنیم.
 • کلاس با چند تابع دوست
 • کلاس با چند کلاس دوست
 • استفاده از const در کلاس ها
 • ایجاد شی const
 • اشاره گر و اشاره گر this
 • شی پویا
 • مرجع یا رفرنس در شی گرایی و کلاس
 • مدیریت استثنا در C++: که بلوک های try و catch و عملگر throw و کاربرد آنها را تشریح می کنیم.
 • استفاده از using برای namespaceها
 • تشریح مبحث extern “C”

در توضیحاتی که برای مباحث این جلسه می آوریم، مثال هایی را نیز بررسی می کنیم. در بیان برخی مطالب، مروری بر مباحث گذشته و مباحث زبان C خواهیم داشت. دانش پذیر پس از مشاهدۀ این جلسۀ آموزش زبان C++ برای میکروکنترلرها، می تواند از ابزارهایی که در این جلسه بررسی کردیم در برنامه ها استفاده کند و برنامۀ شی گرا بنویسد. اما شی گرایی در C++ به اینجا ختم نمی شود. در جلسۀ آینده مباحث پیشرفتۀ شی گرایی در C++ برای میکروکنترلرها را تشریح و بررسی می کنیم.

پیش نمایش – شی گرایی در C++

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است